Psikolog Serpil Endirlik | Online Terapi

Online Terapi

Online Terapi Hakkında Tüm Merak Edilenler

Online terapi yöntemi danışanlar tarafından ilk duyulduklarında pek çok soru işareti oluşturabilmektedir.Bunun sebebi yüz-yüze uygulanan terapi ve terapi yöntemleri süreçlerinde kullanılan araçlar uygulanan değerlendirmeler-testler ve yüz-yüze konuşularak ilerleyen süreçlerin daha sağlıklı ve gerçekçi olduğu inancıyla danışanları endişelendirmektedir.Oysaki online terapi çeşitli psikoterapi yöntemlerinin online ortamlarda(Skype, Zoom, Whatsapp, Facetime vb.) gerçekleştirilmesinden ibarettir.

Online terapi almayı düşünen danışanlar, yüz yüze gerçekleşen terapiler ile online terapiler arasında herhangi bir fark olup olmadığını merak etmektedir.Online terapilerin terpi süreci ve terapinin iyileştirici etkisi  açısından herhangi bir fark olmamakla birlikte içeriklerde tamamen aynı tutulmakta sadece iletişim kurma yöntemi yüz yüze olmamaktadır.

Günümüzde artmaya devam eden psikolojik destek ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler kapsamında online olarakta oldukça kolay istenilen yerde istenilen zamanda ve hatta daha ulaşılabilir bir süreçle kolayca sürdürlebilmektedir.

Online terapi hangi durumlarda tercih edilebilir;

Çeşitli sağlık sorunları ve fiziksel kısıtlamalar
Yaşanılan bölge imkanları kısıtlılığı
Araç kullanmada sıkıntı yaşayan danışanlar
Devam eden terapi süreçlerinde danışan veya terapistin yer değişikliği
Yurtdışında yaşayan danışanların anadillerinde terapiye ulaşmak istemeleri

Yine çeşitli psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile evden çıkma konusunda danışanların yaşadığı problemler doğrultusunda online terapi tercih edilebilir.

Online terapi pek çok terapi yöntemine ve sorun açısından sıkıntısız bir süreç vaadetsede bazı durumlar online terapi için uygun olmayabilir ve tercih edilmez.Bunlardan bazıları;

Danışanın kendine zarar verme eğlimleri bulunması durumları,
Madde kullanımı,

Halisünasyon ve sanrılı psikolojik rahatszılıklar,

Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi eğilimleri olan danışanın olması gibi durumlarda yüz yüze terapi online terapi yerine çok daha sağlıklı bir süreç ilerlemesini sağlayacaktır.Terapi sürecinin yüz yüze veya online devam edip edilemeyeceği terapist yönlendirmesi ve danışanın ortak karar ile verilmektedir.

Online terapi ile tek seansta sorunlar ve rahatsızlıklar çözüme ulaştırılabilir mi?

Terapiler bütüncül süreçlerdir ve online dahi olasa tek görüşme-seans ile herhangi bir sonuç almak bir yana sorunların kapsamlı ele alınıp değerlendirilmesi bile mümkün değildir. Danışanlar durumlarına göre birkaç seanslık bir terapi arayışında olduklarında ise çözüm odaklı terapilere yönlendirilebilir.Çözüm odaklı terapiler belirli bir sorunun sadece çözümüne yönelik görüşülmesi ve hızlı sonuca ulaşılması sağlanmış olur.

Online Terapi Süreci Nasıl İşler?

Görüşmelerin gerçekleştirilebilmesi adına internet bağlantısı olan ve görüntülü aramalar yapılabilen herhangi bir cihaz bulunması yeterlidir.

Görüşme süresi yüz yüze terapi süreci ile aynıdır.

Online terapi esnasında danışanın kendini özgürce ve rahatsız hissetmeyeceği bir ortamda bulunması gerekmetedir.Danışanın mahremiyetinin korunabileceği çevresinde insanlar olmayan ve sesinin duyulamayacağı bir ortamda olması mühimdir.

Randevu sıklığıda terapi süreçlerine göre değişebilmekle birlikte genelde 1 hafta aralıkladır, değişen süreçler için ise tıpkı diğer terapi yöntemleri gibi danışan ve terapist ortak kararı ile belirlenir.

Online Terapi Görüntülü Olmak Zorundamıdır?

Yüz yüze terapi süreçlerinde olduğu gibi online terapide, terapistin danışanı ile göz teması kurabilimesi oldukça önemlidir.Böylece terapist danışanın anlatımını, davranışlarını ve duygu durumunu rahtaça gözlemleyebilir ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayabilir.Bu yüzden terapilerin anaşılır tekrara düşürmeyecek bir ses düzeyinde ve görüntülü şekilde gerçekleştirilmesi oldukça mühimdir.

Online terapi hizmetleri modern hayata entegre edilmiş, terapi süreçlerine, terapiye gidip gelme, bulunduğu konumdan veya ortamdan ayrılamama gibi pek çok durumda bulunan bireylerin terapilere ulaşmasını sağlamaktadır.Tüm bu  olumsuz şartların yanı sıra bazı psikoterapik hastalar örneğin bir obsesif kompulsif bozukluğa sahip hasta veya travma sonucu belirli yerlere gidemeyen - bulunduğu ortamı kolay kolay veya hiç terk edemeyen pek çok kişiye ışık olmuş ve terapi hizmetlerinin herkese daha kolay ve  hızlı ulaşmasını sağlayan bir terapi yöntemidir.

Online Terapinin Olumlu ve Olumsuz yönleri;

Online terapinin en büyük avnatajı ulaşılabilirlik konusunda hem danışan hem terapist açısından kolaylık sağlaması böylece çeşitli durumlarda uzaktan terapilere başlanması veya devam edilmesi mümkündür.Online terapiler, yüz yüze danışmanlık almaktan çekinen danışanlar, hareket etmesini güçleştirecek durumda olan danışanlar veya zamanı daha kısıtlı olan danışanlar açısından büyük kolaylıklar sunmaktadır.Online terapilerin bir diğer avantajı ise yüz yüze yapılan terapi ortamlarındaki maliyetlerin azalması böylece hem danışılanlar hem de danışanlar için daha ekonomik bir terapi yoludur.

Online terapiler için risk oluşturan en önemli olumsuzluklardan biri ise pek çok ülkede yasal ve etik altyapısının tam olarak gelişmemiş veya oluşmamış olması yatmaktadır.Bu nedenle online terapi süreçlerinde danışan ve danışılan arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların hukuki açıdan nasıl ileryeebilice bilinmemekte ve endişe uyandırmaktadır.Aynı zamanda danışan veya danışılan tarafından gizliliğin ve mahremiyetin ihlali gibi riskler taşımaktatadır.Online terapilerin bir diğer olumsuz yanı ise iletişim kopukluklarının yalabilirliği ve danışan-danışılan arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulamayıp sürecin zedelenmesi ve yanlış terapi sürecinin gelişmesi mümkündür.

Bu yüzden alanında uzmanlaşmış daha önce online terapi tecrübesi olan ve terapi verebilirliği tasdiklenmiş uzmanlar tarafından online terapi hizmeti alınması önemli bir husustur.

Son Eklenen Blog Yazılarıtest